БългарияПоследни новини

МРРБ наложи над 22 млн. лева глоби заради европроекти

Глоби за общо 22.6 млн. лева е наложило Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) заради нарушения във връзка с проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“.

„Залагане на неправомерни критерии за подбор, методика или показатели за възлагане са най-често констатираните нарушения при подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по обществени поръчки по проекти, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020″, съобщават ор пресцентъра на Министерството на регионалното развитие.

Стана ясно още, че до момента са установени и санкционирани 863 нередности. По тази оперативна програма пари за проекти получават основно общини.

Заради нарушенията са заведени общо 559 административни дела.

„До този момента с влязло в сила решение на съда в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са завършили 131 от тях. 7 дела са в полза на жалбоподателя. Финансови корекции за същите нарушения са наложени и на Столична община като към днешна дата приспаднатата сума е в размер на около 1,6 млн. лв.“, посочват още от МРРБ.

Основна функция по контрол на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ е да следи за правилното разходване на средствата от европейската солидарност, за които е отговорен. В изпълнение на задълженията си за гарантиране на прозрачното, законосъобразно и равнопоставено прилагане на правилата и нормите при усвояването на европейски средства Управляващият орган извършва проверки на възлаганите от бенефициентите обществени поръчки. Чрез механизма за налагане на финансови корекции в резултат от установени нарушения се цели да не се допусне извършването на разход, който е незаконосъобразен. Финансовите корекции са и инструментът, с който може да се отстрани пропуск в бюджета, причинен от допусната грешка, припомнят от министерството.

Подобни статии

Back to top button