ЕК с две нови наказателни процедури срещу България

ЕК с две нови наказателни процедури срещу България

Европейската комисия отвори наказателна процедура срещу България с изпращането на уведомително писмо, за да обърне внимание на данъчното облагане на дъщерните дружества, предаде БТА.

 

Правилата за предотвратяване на избягването на данъчни задължения позволяват на държава от ЕС, където се намира дружеството майка, да облага не само печалбите на това дружество, но и на неговите дъщерни фирми, които не плащат корпоративен данък в юрисдикцията по пребиваване, уточнява комисията. Действащото законодателство включва неправомерно освобождаване за дъщерни дружества (известни също като контролирани чуждестранни компании), които са обект на „алтернативни форми на данъчно облагане“.

 

Подобно освобождаване не е разрешено от европейските правила, отбелязва ЕК. Според комисията неправомерното освобождаване на дъщерни дружества, които са обект на „алтернативни форми на данъчно облагане“, представлява нарушение.

 

България разполага с два месеца за отстраняване на установените недостатъци, като в противен случай процедурата ще продължи, се пояснява в съобщението.

 

За какво облагане става дума

 

Справка в нормативните документи показва, че освен корпоративния данък, с който се облагат печалбите на юридическите лица, Законът за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) урежда и други видове данъци, като:

 

Алтернативен на корпоративния данък, който се налага върху: дейността на организаторите на хазартни игри; върху дохода на бюджетни предприятия от търговски сделки, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество; дейностите по опериране на кораби;
Данъци върху корпоративните разходи. Разходите, определени като задължителни по закон, следва да бъдат признати за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите;

 

Данък, удържан върху доходите на местни и чуждестранни юридически лица от източник в Република България.

 

Наказателна процедура и за законодателството, свързано с тероризма

 

Европейската комисия съобщи днес, че завежда наказателни процедури срещу България, Германия, Полша и Португалия, защото не са въвели изцяло европейските правила за борба с тероризма.

 

Пояснява се, че това засяга определенията за терористично престъпление и за правата на жертвите на тероризма.

 

Европейските правила въвеждат определение за престъпление пътуването в чужбина за извършване на терористично действие, връщането в или пътуването до ЕС за такива дейности, обучението с терористична цел и финансирането на тероризма.

 

Правилата предвиждат осигуряването за жертвите на тероризъм на достъп до надеждна информация, както и до професионални услуги за възстановяване.

 

Държавите в ЕС трябваше да въведат правилата в националното законодателство до 8 септември 2018 г., отбелязва ЕК. Четирите държави разполагат с два месеца, за да отговорят на комисията.

 

Ако тази статия Ви е била полезна, последвайте ни и във Фейсбук от ТУК.

За още новини от света кликнете ТУК