You are currently viewing Новият План за възстановяване: Къде ще отидат 12,6 млрд. лева европейски пари?
снимка: Pixabay

Новият План за възстановяване: Къде ще отидат 12,6 млрд. лева европейски пари?

Екипът на служебния вицепремиер Атанас Пеканов публикува ревизирания и обновен План за възстановяване и устойчивост на България за обществено обсъждане. Страната ни е една от последните две европейски дъжави, които все още не са представили пред европейските институции как изкат да изхарчат парите от фонда за въстановяване. Делът, който се пада на България е 12,6 млрд. лева. 

 

Планът за възстановяване и устойчивост представя вижданията на правителството и обществото за начина, по който трябва да бъдат адресирани структурни проблеми в икономиката чрез вътрешно съгласувана и последователна комбинация от реформи и инвестиции, се посочва в документа. Планът включва 57 инвестиции и 43 реформи. Концентрацията на реформаторските усилия е най-висока в компонентите „Бизнес среда“ и „Нисковъглеродна икономика“.

 

Най-голяма част от парите – 36.8% – ще отиде по направление „Зелен преход“, става ясно от документа, публикван на https://www.nextgeneration.bg/. По перо „Иновации“ пък ще отидат 27.4% от средствата за България. 

 

По тези пера се предвиждат инвестиции в саниране на сгради – 1,84 млрд. лв., икономическа трансформация – 1,2 млрд. лв., изграждане на високоефективна газова централа – 498 млн. лв. и нови ВЕИ – 877 млн. лева.

 

По „Свързана България“, който акцентира върху повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на местното развитие, стъпвайки на специфичния местен потенциал, са предвидени 17.8 на сто от ресурсите.

 

По стълба „Справедлива България“ – с фокус върху хората в неравностойно положение, за постигане на по-включващ и по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите, са планирани 18 на сто от ресурсите по Плана за възстановяване.

 

По мярката „Образование и умения“ от Плана най-много средства са предвидени за модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и иновации, за което са отделени 4.5 на сто от средствата по плана, по „Научни изследвания и иновации“ Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации е с дял от 3 на сто, по „Интелигентна индустрия“ – Програмата за икономическа трансформация е с дял от 9.5 на сто, по „Нисковъглеродна икономика“ за енергийна ефективност на сградния фонд за отделени 14.6 на сто от средствата, по мярка „Биоразнообразие“ за възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС 2030 и целите на Европейския зелен пакт са предвидени 0.5 на сто на средствата, по мярката „Устойчиво земеделие“ – за Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство са предвидени 2 на сто от средствата по плана.

 

По мярката „Здравеопазване“ – за модернизиране на здравната система в България чрез осигуряване на съвременна и иновативна медицинска апаратура за лечебни заведения за болнична помощ, са предвидени 3 процента от ресурсите. По мярката „Социално включване“ най-много пари се предвиждат за продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания – 5.1 на сто от средствата. За „Бизнес среда“ най-много /1,3 на от средствата/ се предвиждат за изграждане на Национален комплексен център и мрежа за мониторинг, контрол и управление.

 

По мярката „Местно развитие“ най-много – 2,4 процента от ресурсите, се предлагат за Програма за изграждане/доизграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 еквивалент жители. По мярката „Транспортна свързаност“ най-много – 2,3 на сто, се предвиждат да се отделят в цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийната ефективност по жп направления от основната и широкообхватната TEN-T мрежа. По „Цифрова свързаност“ – за широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура, се предвиждат 4,2 процента от средствата.

 

Ако тази статия Ви е била полезна, последвайте ни и във Фейсбук от ТУК.

За още новини от България кликнете ТУК