Позиция на Bulletin.bg във връзка с множеството атаки срещу медията в социалните мрежи

Позиция на Bulletin.bg във връзка с множеството атаки срещу медията в социалните мрежи

Bulletin.bg публикува своя позиция след десетките обвинения, заплахи и обиди в социалната мрежа срещу нашата медия. 

 

Bulletin.bg е и винаги е била независима българска онлайн медия. Категорично заявяваме, че никога не сме получавали нито парични средства, нито подкрепа под каквато и да било форма от политически партии, обединения, стопански или неправителствени организации или физически лица. Единствената форма, под която Bulletin.bg се издържа е чрез Google реклами. 

 

Категорично обявяваме за манипулация твърденията и внушенията, че медията е финансирана или зависима от приближени до настоящото управляващо мнозинство субекти. Подборът на новините зависи единствено и само от актуалните събития в страната и света и съобразен с редакционната ни политика. 

 

Във връзка с материала със заглавие „Транспортен хаос в София заради блокадите, ето как се промени маршрутът на градския транспорт“ , който се използва за широка обществена манипулация в социалните мрежи, държим да отбележим категорично, че това представлява дезинформационна кампания срещу нас. 

 

След елементарна проверка ясно се вижда, че в статията няма нито спекулации по какъвто и да било въпрос, нито се споменават пряко или косвено политически сили, организации или имена на физически лица. Материалът излага обективните факти за транспорната обстановка в столицата, които са неопровержими и изрежда какви са промените в маршрутите на градския транспорт в София. Това е официална информация, предоставена от българска институция.

 

Няма да толерираме уронването на престижа на Bulletin.bg и категорично заявяваме, че при необходимост ще предприемем съответните действия по съдебен път срещу лицата или организациите, които използват за собствени политически цели името на нашата медия.