ЛюбопитноНа ФокусПоследни новини

Дължината на живота зависи от характера

Много изследвания показват, че чертите на характера влияят на качеството и продължителността на живота. Макар че почти нищо не е известно за механизмите, по които се осъществява подобно влияние. Група от учени, ръководени от катедрата по психология в университета в Лимерик, Ирландия, правят собствено проучване. Резултатите от него са публикувани в Brain, Behavior, and Immunity.
Изследователите предполагат, че една от причините определена черта на характера да влияе върху продължителността на живота са особеностите на имунната система. Когато тя е подложена на стрес и е прекалено активна, се повишава риска от сериозно заболяване и преждевременна смърт.
В проучването участват 957 американци. Тяхната възраст в началото на изследването е около 59 години. Наблюдавани са в продължение на 14 години. Те са били тествани за пет черти на характера – добронамереност, съвестност, емоционална стабилност, общителност и интелигентност. Изследвана е и тяхната кръв.
След направения анализ става ясно, че при хората, които са получили най-ниски резултати по скалата за добросъвестност, което включва във себе си отговорност, благоприличие, организираност и способност за самоконтрол, има по-голям риск за живота. Резултатите показват, че при тях с 40% е по-висок риска да не доживеят до старост, в сравнение с тези, които са показали по-високи стойности за това качество.
Изследването показва, че при по-съвестните хора се наблюдават много ниски нива на интерлевкин 6. Това е биомаркер, който отразява активността на имунната система и има отношение към развитието на свързаните с възрастта заболявания. Учените предполагат, че тази биологична особеност отчасти обяснява предразположеността на този тип хора към по-дълъг живот.

Подобни статии

Back to top button